Welkom bij Logopedie Margriet!!

Wat is Logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van: stem, adem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedie Margriet behandelt stoornissen op al deze gebieden van de persoonlijke communicatie bij volwassenen én kinderen.

De Logopedist:
Margriet Veenman is een allround logopedist. Ze werkt sinds 2002 als logopedist in de vrijgevestigde praktijk. Ze heeft in het verleden naast haar werk veel met theater (spel en regie), zang en jeugdwerk (scouting) gedaan en ervaring en inzichten hieruit koppelt ze zoveel mogelijk aan haar logopedische expertise in de behandeling.

Naast het feit dat ze allround geschoold is en veel werkervaring heeft opgedaan in de vrijgevestigde praktijk heeft ze op een aantal gebieden nog extra expertise opgedaan.

Margriet is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen met:

– spraak en taalstoornissen;
– stemstoornissen;
– afwijkend mondgedrag/ slikproblemen;
– logopedie bij kinderen met down-syndroom.

Daarnaast is Margriet gespecialiseerd in het behandelen/ begeleiden van volwassenen met:
– spraak en taalstoornissen;
– stemstoornissen;
– COPD;
– hyperventilatie;
– presentatie.

Heeft u vragen of twijfelt u of logopedie voor u of uw kind de aangewezen therapie is? Neem dan gerust contact op. Er kan dan samen gekeken worden of en zo ja wat logopedie voor u kan betekenen.

Binnen het gezondheidscentrum wordt indien nodig deskundig samengewerkt met de andere aanwezige disciplines in het gebouw als bijv. huisarts, jeugdarts, (kinder)fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Eveneens onderhoudt zij contacten met scholen, peuterspeelzalen, het Audiologisch Centrum.

Logopedie Margriet is
• Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
• Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Openingstijden
We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:30 uur (vrijdag tot 15.30 uur). Behandeling is altijd volgens afspraak. In overleg met uw logopedist kan voor het maken van afspraken van deze tijden afgeweken worden.