Deskundigheid en scholing

Regelmatig vindt er bijscholing plaats om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Enkele recent gevolgde cursussen:

–          Logopedie en COPD;

–          CVT (Complete Vocal Technique);

–          Lax Vox;

–          Logopedische begeleiding bij Downsyndroom;

–          Nederlands met gebaren met peuters;

–          OMFT (myofunctionele therapie);

–          Fonologische stoornissen;

–          DGM (denkstimulerende gespreksmethodiek bij kinderen);

–          Logopedie en meertaligheid.

Onlangs heb ik aan alle kwaliteitscriteria voldaan en sta ik weer voor 5 jaar geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici!

Logopedie Margriet is

–          Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF);

–          Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.