Visie:

– vroegtijdig signaleren en zo efficiënt mogelijke behandelen van logopedische klachten;
– kleinschaligheid; Iedere patient wordt persoonlijk begeleid om kwaliteit en betrokkenheid te kunnen waarborgen.

Behandeltraject:

De eerste afspraak
Tijdens de eerste behandeling zullen eerst de nodige administratieve zaken afgehandeld moeten worden.

Voor de eerste afspraak is het van belang dat u het volgende meeneemt:
– uw verwijzing
– uw zorgverzekeringspasje
– een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of uittreksel van het GBA)

Om een goed beeld te krijgen van de klacht en de persoon ( u of uw kind) zal de logopedist tijdens een intakegesprek diverse vragen stellen met betrekking tot het ontstaan van de klacht, medische geschiedenis, het verloop van de spraak-taalontwikkeling (indien van toepassing), de verder ontwikkeling (motoriek, sociaal, algeheel) eventuele andere hulpverleners en tot slot wat u zelf van de logopedie verwacht, de hulpvraag.

Logopedisch onderzoek
Afhankelijk van de klacht zal het afnemen van logopedisch onderzoek één of meerdere behandelingen in beslag nemen. Om een goede diagnose en behandelplan op te kunnen stellen, is het van belang dat u informatie van andere zorgverleners met ons deelt.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten en het behandelingsplan met u besproken en gevraagd of u akkoord gaat met het opgestelde behandelplan.

Behandeling
Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Er wordt doorgaans 1 x per week behandeld, op een vast tijdstip. In enkele gevallen kan het nodig zijn een periode de frequentie te verhogen naar 2 keer in de week. Dit gaat altijd in overleg. Ouders van jonge kinderen zijn doorgaans bij de therapie aanwezig zodat geleerde oefeningen thuis makkelijker herhaald kunnen worden. Een enkele keer wordt er in samenspraak met de ouder er voor gekozen dat het kind zonder ouder komt. In dat geval kunt u plaatsnemen in de wachtruimte voor de behandelkamer en wordt u de laatste 10 minuten bij de behandeling betrokken, zodat de oefeningen alsnog met u doorgenomen kunnen worden.De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

Aanvullend onderzoek:
Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet verbetert, kan het soms van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door bijvoorbeeld. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut, orthopedagoog of audiologisch centrum.

Evaluatie
Aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd en indien nodig ook tussentijds. U en de verwijzer ontvangen een eindverslag.